Będzie kasa na drogi?

Czytaj dalej
Fot. Grzegorz Kozakiewicz
Grzegorz Kozakiewicz

Będzie kasa na drogi?

Grzegorz Kozakiewicz

Żary, Lubsko, Brody, Forst. Pograniczne gminy starają się o pieniądze z programu Interreg Polska - Brandenburgia.

19 sierpnia upływa termin składania wniosków w konkursie na dofinansowanie rozwoju infrastruktury drogowej z Programu Współpracy Interreg Polska - Brandenburgia. Jego celem jest skomunikowanie lokalnych ośrodków z siecią dróg międzynarodowych.

Dla naszych samorządów jest to okazja, by zdobyć pieniądze na remont kolejnych ulic. W połowie miesiąca w Żarach włodarze Forstu, Brodów, Lubska i Żar podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych starań o pozyskanie środków transgranicznych. Owocem tych starań ma być modernizacja ul. Zielonogórskiej w Żarach, Przemysłowej i Sybiraków w Lubsku, Wolności, Szkolnej i pl. Zamkowego w Brodach, oraz ulic Gubenerstrasse, Hochstrasse i Pestalozziplatz w Forst. Projekt zrealizowany ma zostać do końca roku 2019.

- Koszt naszej części projektu to około 3 miliony złotych - mówi Joanna Marcinów, zastępca naczelnika wydziału organizacyjnego. - Myślimy o kompleksowej wymianie nawierzchni, remoncie chodników i usunięciu drzew, które niszczą jezdnię. Z naszych planów wypada oświetlenie, które nie należy do magistratu. W pozostałych gminach staną energooszczędne lampy led.

Koszt naszej części projektu to około 3 miliony złotych

Beneficjentem wiodącym w tym przedsięwzięciu jest gmina miejska Żary. To tam odbywają się spotkania robocze w sprawie projektu. Tam również składane są dokumenty, będące częścią wniosku, który trafi do sekretariatu we Frankfurcie nad Odrą. W puli przeznaczonej na dotacje znalazło się 13,6 mln euro. Minimalna wymagana wartość składanego wniosku to 25 tys. euro. Unia pokrywa do 85 procent wydatków. - O ile ostatecznie będziemy aplikować, jeszcze nie wiadomo. Nie wszystkie gminy dostarczyły dotąd kosztorysy swoich części prac - mówi Joanna Marcinów.

Kolejnym krokiem będzie dwuetapowa ocena Komitetu Monitorującego. Pierwszy etap wykluczy wnioski niespełniające wymogów formalnych, czy niezgodne z celami programu. Ci, którzy pomyślnie przejdą wstępną weryfikację, zostaną poddani ocenie merytorycznej.

Polska - Brandenburgia

Do 19 sierpnia składać można wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg „Polska - Brandenburgia 2014 - 2020”.
Do programu zakwalifikowano obszar całego województwa lubuskiego, trzy powiaty Kraju Związkowego Brandenburgia oraz miasta Frankfurt i Cottbus. Zakres tematyczny wniosków obejmuje dwie osie priorytetowe. Pierwsza dotyczy poprawy wewnętrznej infrastruktury transportowej oraz lepszego skomunikowania węzłów drugo- i trzeciorzędnych z nadrzędną siecią transportową. Druga oś priorytetowa dotyczy wspierania działań służących wzmacnianiu kompetencji instytucji publicznych i podnoszeniu sprawności administracji samorządowej w kontaktach z petentami.

Autor: Grzegorz Kozakiewicz

Grzegorz Kozakiewicz

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.