Dlaczego w I LO w Toruniu nie ma lekcji historii sztuki?

Czytaj dalej
Justyna Wojciechowska-Narloch

Dlaczego w I LO w Toruniu nie ma lekcji historii sztuki?

Justyna Wojciechowska-Narloch

Kumulacja roczników odbija się na jakości kształcenia – twierdzą rodzice pierwszoklasistów z toruńskiego I LO. Poprzez połączenie klas medialnych i artystycznych, uczniowie tych ostatnich stracili możliwość zgłębiania wiedzy z historii sztuki. A wcześniej ich zapewniano, że tak się nie stanie.

- Moja córka miała taką ilość punktów, że mogła z powodzeniem dostać się do każdej szkoły i klasy. Wybrała akurat profil artystyczny w I LO, gdyż chciała realizować swoje pasje i marzenia. Również inni uczniowie świadomie wybrali swój profil – mówi pani Joanna, mama jednej z uczennic. - Liczyli na możliwość rozwoju z zakresu historii sztuki w stopniu rozszerzonym, aby mogli przygotować się na kierunki artystyczne na wyższych uczelniach. Tam taka wiedza jest wymagana i liczy się wynik na maturze z historii sztuki. W obecnym stanie nie jest to możliwe do realizacji.

Dlaczego w klasach o profilu artystycznym nie ma zajęć z historii sztuki? Stało się tak z powodu ubiegłorocznej kumulacji roczników i konieczności łączenia dwóch profili – medialnego i artystycznego w jeden oddział. Kandydaci wiedzieli, że tak się stanie, ale – jak mówią - obiecano im, że mimo fuzji historia sztuki będzie nadal w programie zajęć. Tak się jednak nie stało. Rozszerzenie obowiązuje z historii ogólnej.

Rodzice zwrócili się więc z petycją do dyrekcji szkoły o powrót zajęć z historii sztuki od września tego roku. Uczniowie wiele razy dopytywali się o losy pisma i odpowiedź na nie. Wreszcie usłyszeli – jak twierdzą rodzice – że szkoła poparła petycję, ale wciąż brakuje reakcji ze strony magistrackiego Wydziału Edukacji. Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Torunia, jak z ich perspektywy wygląda cała ta sytuacja. W pierwszej kolejności poinformowano nas, że kompetencje do ustalenia przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, a takim przedmiotem jest historia sztuki, posiada dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady liceum, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum.

- Począwszy od roku szkolnego 2019/2020, w ofercie kształcenia dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu nie występuje historia sztuki – wyjaśnia Magdalena Stremplewska, rzeczniczka prezydenta Torunia. - Na decyzję dyrektora szkoły w tym względzie miała wpływ reforma ustroju szkolnego, w tym konieczność stworzenia oferty edukacyjnej dla tzw. podwójnego rocznika klas pierwszych, gwarantującej utrzymanie wysokiego poziomu edukacyjnego, przy jednoczesnym  zapewnieniu atrakcyjności  kształcenia, uwzględniającej oczekiwany przez kandydatów dobór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym.

Rzeczniczka wyjaśnia dalej, że z informacji uzyskanych od dyrektora I LO wynika, iż w trakcie ubiegłorocznej rekrutacji zarówno młodzież aplikująca do szkoły jak i rodzice  byli poinformowani o przedmiotach rozszerzonych i uzupełniających. Informacje te były umieszczone na stronie szkoły w zakładce rekrutacja, w systemie elektronicznego naboru,  na ulotkach promocyjnych oraz na prezentacji dotyczącej I LO, która była pokazana i omówiona podczas „Drzwi otwartych”. Wynika z nich jednoznacznie, że nikt nie wprowadzał zainteresowanych w błąd, mówiąc o umieszczeniu historii sztuki w planie nauczania.

- Przekazana na „Drzwiach otwartych”  informacja, że w oddziale medialno-artystycznym można liczyć na realizacje swoich marzeń i pasji w grupie artystycznej wiąże się ze wskazaniem przedmiotu plastyka, który w części tego oddziału będzie realizowany – dodaje Stremplewska. - Mając na uwadze oczekiwania rodziców i uczniów, dyrektor I LO zapewnia, że uzgodni z nauczycielem historii taki sposób realizacji programu nauczania tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, aby wplatać - w granicach możliwości - jak najwięcej treści z historii sztuki. 

Historia sztuki ma być realizowana także w ramach zajęć pozalekcyjnych.

- Warto także wspomnieć o możliwości poszerzenia wiedzy uczniów z tej dziedziny poprzez uczestnictwo w cyklicznych, darmowych wykładach z historii sztuki organizowanych w Dworze Artusa – kontynuuje Magdalena Stremplewska. -   Młodzież I LO bierze w nich udział. W przyszłym roku szkolnym I LO zamierza zacieśnić współpracę z Toruńską Agendą Kulturalną w celu zapewnienia uczniom szerszych możliwości realizacji zainteresowań, w tym także plastycznych.   

Justyna Wojciechowska-Narloch

Komentarze

4
Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

alicjaa.maria

Dziękujemy za zmianę tytułu, który wprowadzał w błąd.

L_wiktoria

Naprawdę nie wiem, co miał na celu powyższy artykuł, oprócz wprowadzenia czytelników w błąd. Dyrekcja pomimo kwestii niezależnych od szkoły, znalazła rozwiązanie, uwzględniając nasze pasje i zainteresowania. Należy sprostować, że jako uczniowie od początku wiedzieliśmy, że nikt nam historii sztuki nie obiecywał - ba, byłoby to zgoła nierozsądne, gdybyśmy mieli tak sądzić - A tak zostało to przedstawione w powyższym artykule. Nie wiem, czy stosownym jest również napisanie artykułu, nie konsultując się z rodzicami czy uczniami w sprawie uniknięcia nadinterpretacji otrzymanej wiadomości, a przede wszystkim - wypowiadając się w cudzysłowie w ich imieniu o rzekomym ''Zostaniu oszukanym'' oraz umieszczeniu go po tym, gdy sam finał sprawy miał już miejsce, o czym wszyscy czynnie biorący udział wiedzą, zresztą, zawarty jest on już po części w artykule.

alicjaa.maria

Proszę o usunięcie artykułu bo sprawa jest już nie aktualna, została uzgodniona i zamknięta w zeszłym tygodniu.

alicjaa.maria

Jestem uczniem tej klasy, chcę sprostować informacje. Artykuł powstał bez konsultacji z nami i wprowadza czytelników w błąd. W naszej prośbie do redakcji nigdzie nie padło słowo, że szkoła nas oszukała. Wiedzieliśmy, że historii sztuki nie ma w planie i w naszym mailu do redakcji nie podawaliśmy informacji, że było inaczej. My przedstawiliśmy szkole plan lekcji, w którym tylko proponowaliśmy możliwość dla części artystycznej klasy wprowadzenie lekcji z historii sztuki zamiast lekcji z rozszerzonej historii i liczyliśmy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Nie mamy pretensji do szkoły takich jakie są opisane w tym artykule. Sprawa w tym tygodniu została już z dyrekcją rozwiązana, a z redakcji nikt się z nami nigdy nie skontaktował.

plus.nowosci.com.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.