Jarosław Zieliński: Drogi trzeba budować tam, gdzie są najbardziej potrzebne

Czytaj dalej
Fot. Wojciech Wojtkielewicz
Adam Jakuć

Jarosław Zieliński: Drogi trzeba budować tam, gdzie są najbardziej potrzebne

Adam Jakuć

Priorytetem powinna być droga ekspresowa Białystok – Augustów – Raczki jako część międzynarodowej trasy Via Carpatia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - mówi poseł Jarosław Zieliński, przewodniczący Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego, członek Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.

Pełni Pan aktualnie rotacyjną funkcję przewodniczącego Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego. Jakimi problemami zajmowaliście się w tej kadencji?

Zgodnie z zaproponowanym przeze mnie planem pracy naszą wspólną uwagę skupiliśmy na ważnych dla naszego regionu zagadnieniach: na infrastrukturze drogowej, infrastrukturze kolejowej oraz racjonalnej ochronie Puszczy Białowieskiej.

Zespół składa się z przedstawicieli władzy i opozycji. Czy jego działalność ma sens w obliczu tak ostrych sporów politycznych?

Rzeczywiście nie jest to sprawa łatwa. Wcześniej sam miałem pewien dystans i wątpliwości dotyczące realnych możliwości współpracy w tej formule pomiędzy parlamentarzystami z różnych opcji politycznych. Postanowiłem jednak podjąć próbę wspólnych działań w kilku sprawach ważnych dla przyszłości północno-wschodniej części Polski i jej mieszkańców, tym bardziej że odnoszące się do nich strategiczne rozstrzygnięcia, zwłaszcza inwestycyjne, podejmowane są właśnie teraz albo będą zapadały w najbliższym czasie. Mogę powiedzieć, że w wysokim stopniu ta próba się udała, czego dowodem jest fakt podjęcia przez Zespół kilku wspólnych wystąpień i stanowisk. Jest to także spełnienie oczekiwań wielu wyborców z naszego okręgu, którzy rozumiejąc przyczyny sporu politycznego na szczeblu krajowym, jednocześnie oczekują współdziałania wybranych przez siebie reprezentantów w sprawach regionalnych. Ale powtórzę: nie jest to łatwe, tym bardziej że w dyskusji i wypracowywaniu wspólnego stanowiska nie należy pomijać prawdy o tym, co kto robił w danym obszarze dotychczas.

Które z tych wspólnych działań uważa pan za najważniejsze?

Niewątpliwie najważniejszą sprawą jest doprowadzenie do powszechnie oczekiwanej korekty sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim polegającej na podjęciu decyzji o budowie drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów - do połączenia z drogą S61 w miejscowości Raczki. Wcześniej domagałem się tego w swoich wystąpieniach poselskich, czynili to także pojedynczo niektórzy inni parlamentarzyści, teraz przedstawiliśmy wspólnie i w sposób wyczerpujący wszystkie przemawiające za tym argumenty.

Jak doszło do tego, że drogi tej nie ma w rządowym planie budowy dróg ekspresowych?

Przyczyną i źródłem tego problemu jest decyzja podjęta przez rząd PO-PSL w październiku 2009 roku o zmianie przebiegu dróg ekspresowych w północno-wschodniej Polsce, w wyniku której zmieniono przebieg drogi Via Baltica z trasy Ostrów Mazowiecka – Zambrów – Białystok - Augustów – Suwałki – granica państwa w Budzisku na trasę Ostrów Mazowiecka – Łomża – Ełk – Suwałki – granica państwa w Budzisku. Przerwano wtedy w przypadkowym miejscu w Katrynce rozpoczętą już budowę drogi ekspresowej Białystok – Augustów, a zagwarantowaną na budowę tej drogi kwotę 1 mld 840 mln zł przeznaczono na inne inwestycje. Nikt wtedy jednak nie sądził, że w docelowej sieci dróg ekspresowych może zabraknąć odcinka Białystok – Augustów. Szanse na to związane były z drugą ważną międzynarodową drogą Via Carpatia, która miała przebiegać wzdłuż wschodniej granicy Polski.

Miała ona przebiegać po śladzie drogi krajowej nr 19. Jak się ma do tego odcinek drogi krajowej nr 8 Białystok – Augustów?

Międzynarodowa droga szybkiego ruchu Via Carpatia miała łączyć Saloniki w Grecji z Kłajpedą na Litwie, a na terenie Polski miała przebiegać od Barwinka na granicy polsko-słowackiej, przez Rzeszów – Lublin – Białystok po śladzie drogi krajowej nr 19, a od Białegostoku – po śladzie drogi krajowej nr 8 przez Augustów, Suwałki do granicy z Litwą i dalej do Kłajpedy. Twórcą tej koncepcji i budowy drogi Via Carpatia o tym przebiegu był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Prof. Lech Kaczyński. Niedawno tej arterii, której odcinki w południowej części Polski są już oddawane do użytku, słusznie i w sposób uzasadniony nadano imię Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W naszym województwie jako pierwszy z wnioskiem w tej sprawie wystąpił Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Pan Witold Karczewski.

Aby jednak w pełni zrealizować zamysł i wolę śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, trzeba przywrócić jej przebieg od Białegostoku przez Augustów do połączenia z drogą ekspresową S61 w Raczkach i do granicy państwa w Budzisku, zgodnie z deklaracją podpisaną w Łańcucie 27 października 2006 roku w obecności Lecha Kaczyńskiego przez ministrów transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Do tego projektu przystąpiły później także inne kraje (Rumunia, Bułgaria, Grecja). Z niezrozumiałych powodów 19 maja 2016 roku wpisano do rozporządzenia Rady Ministrów obecną drogę nr 65 Białystok (Knyszyn) – Ełk jak ekspresowy odcinek łączący drogi Via Baltica i Via Carpatia, pomijając najkrótsze i pierwotnie planowane połączenie Białystok – Augustów.

Jakie argumenty, poza swoistym testamentem Lecha Kaczyńskiego, powinny przekonać rząd do drogi ekspresowej Białystok – Augustów?

Jest to najkrótsze połączenie dróg S8, S19 i aglomeracji białostockiej z Litwą, krajami bałtyckimi i Skandynawią. Droga ekspresowa na tym odcinku oddali groźbę wykluczenia komunikacyjnego, a nawet cywilizacyjnego części województwa podlaskiego, w tym Augustowa jako miasta uzdrowiskowego i letniej turystycznej stolicy regionu oraz będzie stanowiła istotny czynnik jego rozwoju.
Ale jest jeden parametr, który powinien mieć znaczenie decydujące. Nie da się go zakwestionować, bo ma charakter obiektywny i jest on wszędzie uwzględniany przy planowaniu inwestycji drogowych – w Polsce, w Europie i na świecie. Tym czynnikiem jest średnie dobowe natężenie ruchu. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas jednej z wizyt w województwie podlaskim słusznie powiedział, że drogi trzeba budować tam, gdzie są najbardziej potrzebne. W pełni się z nim zgadzam. I właśnie mamy najświeższe badania natężenia ruchu, przeprowadzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z taką dokładnością raz na pięć lat. Otóż to natężenie ruchu mierzone na drodze Białystok – Augustów w miejscowości Suchowola było w 2020 roku 6 razy większe niż na drodze Białystok – Ełk mierzone w miejscowości Osowiec. Przez Osowiec przejechało średnio na dobę 844 pojazdów ciężarowych z przyczepami i naczepami (tzw. tirów), zaś przez Suchowolę 5000 pojazdów ciężarowych. Wszyscy doświadczeni znawcy zagadnień transportowych, z którymi rozmawiałem uważają, że nikt odpowiedzialny nie podejmie decyzji inwestycyjnych lekceważąc takie dane.

Czy udało się więc już przekonać do tej decyzji Ministra Infrastruktury? Czy wierzy Pan, że zabiegi w tej sprawie zakończą się pozytywnie?

Istnieją mocne przesłanki pozwalające sądzić, że tak się ostatecznie stanie, bo przemawiają za tym obiektywne argumenty. Ale wszystko jest jeszcze w toku. Do niedawna wariantu drogi ekspresowej Białystok – Augustów w ogóle nie brano pod uwagę. Swój skutek przynoszą powoli również działania Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego. Istotne znaczenie miały liczne wystąpienia samorządowców, organizacji społecznych i gospodarczych, podejmowane zarówno z własnej inicjatywy, jak i w trybie przeprowadzonych niedawno przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacji publicznych. O uzupełnienie sieci dróg ekspresowych na terenie województwa podlaskiego o drogę ekspresową Białystok – Augustów – Raczki złożono 706 wniosków, z czego 61 to wnioski instytucji, a 645 to wnioski obywateli. Teraz już Ministerstwo nie będzie mogło tak jak dotychczas używać argumentu, że za drogą Białystok – Ełk przemawiają liczne wystąpienia samorządowców, bo liczniejsze dotyczą drogi Białystok – Augustów. Ważnym dokumentem, na który czekamy będzie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe zlecone przez GDDKiA. Mam nadzieję, że będzie ono korzystne dla drogi Białystok – Augustów.

Czy wobec tego połączenie Białystok – Ełk nie powinno mieć parametrów drogi ekspresowej?

Im więcej dobrych dróg, tym lepiej. Priorytetem powinna być droga ekspresowa Białystok – Augustów – Raczki jako część międzynarodowej trasy Via Carpatia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Niezależni fachowcy od drogownictwa uważają, że drogę Białystok- Ełk należy przebudowywać do parametrów drogi dwujezdniowej DP 2+2. Ostatnio pojawia się pytanie, czy w obecnych warunkach politycznych i zagrożenia ze wschodu na obecnym etapie wskazane jest ułatwianie ruchu pojazdów z Białorusi poprzez Kuźnicę i Ełk do rosyjskiego Kaliningradu.

Adam Jakuć

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.