Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” w Żaganiu

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” w Żaganiu

Materiał informacyjny

Pierwsze specjalistyczne przedszkole prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom SI-gma w regionie Żarsko – Żagańskim, zajmujące się edukacją i opieką dzieci z autyzmem rozpoczęło swoją działalność w październiku 2018r. Od tego czasu w placówce prowadzane są zajęcia odpowiadające specjalnym potrzebom dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku przy ulicy Szprotawskiej, który jest w pełni dostosowany do pracy z dziećmi.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycieli – terapeutów, którzy zajmują się indywidualnymi potrzebami każdego dziecka, na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. U dzieci usprawniane są między innymi: procesy poznawcze, społeczne, ich zdolności spostrzegania, umiejętności motoryczne oraz rozwój i rozumienie mowy. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz dla każdego dziecka tworzony jest IPET (Indywidualny Plan Edukacyjno – Terapeutyczny). Programy te tworzone są co 3 miesiące i mają na celu usprawniać każdą sferę rozwoju tak, aby
w maksymalny sposób stworzyć dziecku warunki do realizacji wszystkich zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszym przedszkolu staramy się jak najefektywniej wykorzystać czas spędzany
z dziećmi i za pomocą zajęć rewalidacyjnych wspomagać ich rozwój we wszystkich sferach, aby osiągnąć jak najlepsze efekty. Każdego dnia podążamy za dziećmi i ich potrzebami, a za cel stawiamy sobie szczególny kontakt między nauczycielem i dzieckiem, aby czuło się w naszej obecności swobodne, szczęśliwe i szanowane. Parowanie i podążanie za dzieckiem stwarza nieograniczone możliwości w pracy terapeutycznej i pozwala znacznie szybciej osiągać zamierzone cele.

Dużo pracy wkładamy w rozwijanie umiejętności komunikacyjnych za pomocą komunikacji alternatywnej AAC, tak aby nasi podopieczni mieli możliwość rozwijania funkcji społecznych i wyrażania swoich potrzeb
w sposób zrozumiały dla innych. Brak komunikacji u dzieci z autyzmem znacznie ogranicza ich możliwości w funkcjonowaniu i wyrażaniu emocji, co prowadzi do trudności w zachowaniu. Nasi nauczyciele są wyszkoleni
w zakresie wdrażania komunikacji PECS oraz pracy z elektronicznym komunikatorem MÓWik, który jest doskonałym narzędziem dla dzieci, jako alternatywny rodzaj komunikacji. Dzięki naszej pracy, dzieci potrafią
w sposób zrozumiały poprosić o wybrane jedzenie, zabawki, wyjście do toalety oraz wszelkie inne potrzeby.

Zajęcia dydaktyczne oraz terapie indywidualne realizowane są w godzinach od 7:00 do 16:00. Praca w przedszkolu odbywa się w małych, maksymalnie czteroosobowych grupach, które znacznie zwiększają szansę rozwoju naszych podopiecznych. Taki podział grup pozwala nauczycielom na zindywidualizowanie każdej aktywności, dostosowanie materiału dydaktycznego do każdego z dzieci oraz znacznie zwiększa możliwości skupienia uwagi dziecka na wykonywanym zadaniu. W takich małych grupach znacznie łatwiej jest odpowiadać na potrzeby dzieci, oraz zapobiegać ich trudnym zachowaniom wygaszając je lub wyprzedzając. Tworzone i wykorzystywane przez nas pomoce dydaktyczne, również są dostosowane do rozwoju dzieci, aby były dla nich wyraźne, czytelne,
a jednocześnie interesujące. Podczas każdej pracy dydaktycznej posługujemy się podpisami globalnymi, aby dzieci miały możliwość przyswajania imion, nazw i wszelkich słów za pomocą pamięci wzrokowej. Pracujemy na tabliczkach wzmocnieniowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do inicjacji aktywności przez dzieci, oraz zwiększają ich chęć do współpracy
z nauczycielem – terapeutą. Dzieci mają wówczas pełną świadomość
i kontrolę nad tym, ile pracy muszą włożyć w dane ćwiczenie, aby uzyskać wybraną przez siebie nagrodę.

W przedszkolu rytm dnia wyznacza specjalny plan stworzony za pomocą obrazków komunikacyjnych PCS. Dzięki temu dzieci z autyzmem, które najlepiej odnajdują się w schematach i lubią przewidywalność mają możliwość pełnej kontroli nad tym, co czeka ich danego dnia podczas pobytu w przedszkolu. W planie znajdują się między innymi takie aktywności, jak: śniadanie, powitanie, edukacja, zajęcia na dywanie, obiad czy leżakowanie
i pożegnanie. Dzięki każdorazowej zmianie aktywności nasze dzieci
z łatwością wchodzą w każde kolejne zadanie i czynność. Codziennie szczególną uwagę poświęcamy również umiejętnościom samoobsługowym dzieci. Naszym priorytetem jest, aby wychodząc z naszego przedszkola mogli sami poradzić sobie z wszelkimi codziennymi czynnościami, takimi jak ubieranie się, zakładanie butów, zapinanie zamków błyskawicznych itp. Podczas każdej aktywności, w zależności od potrzeb, nauczyciele wykorzystują elementy treningów czystości, jedzenia, umiejętności poznawczych, umiejętności społecznych czy spędzania wolnego czasu. Bardzo ważne jest, aby nasze dzieci potrafiły samodzielnie korzystać
z toalety i wykonywać łańcuchy czynności podczas korzystania z niej oraz mycia rąk. Nauczyciele skupiają całą swoją uwagę na aktywnościach dzieci, aby z każdej z nich stworzyć sytuację terapeutyczną i dzięki temu wykorzystać pełne spectrum terapii.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy szereg metod wspierających terapię autyzmu, takich jak: Elementy Metody Krakowskiej, Metody W. Sherborne, MDS – Metodę Dobrego Startu, metodę poznawczo – behawioralną, elementy metody M. Ch. Knillów czy muzykoterapię. Każda z tych metod jest specjalnie dostosowywana do potrzeb i możliwości dzieci i wspiera sferę ich najbliższego rozwoju. Dodatkowo, każde dziecko ma zapewnione indywidualne terapie z neurologopedii, zajęcia Integracji Sensorycznej, spotkania z psychologiem oraz terapię neurotaktylną. Raz w miesiącu odbywają się również specjalnie organizowane zajęcia z sensoplastyki, które wielozmysłowo stymulują naszych podopiecznych, czyli dostarczają im silnych doznań dotykowych, wzrokowych, smakowych i słuchowych. Jest to szczególnie przyjemna dla dzieci metoda wspierania rozwoju poprzez stymulację sensoryczną oraz swobodę procesu twórczego. Zajęcia te dzięki silnym oddziaływaniom na układ nerwowy bardzo korzystnie wpływają na rozwój mowy u maluchów.

Każdego dnia dzieci mają również czas na zabawę swobodną, zabawę funkcjonalną oraz chwilę relaksacji. Nie boimy się upałów ani zimna, dlatego między zabawą, nauką i posiłkami codziennie znajdujemy czas na spacer, który również stwarza nam wiele idealnych sytuacji rozwojowych. Podczas takich spacerów przeprowadzany jest trening umiejętności społecznych przy okazji wizyt w sklepach i kawiarniach. Dużo czasu spędzamy również na miejskich placach zabaw oraz placu na terenie naszej placówki, który
w szczególny sposób odpowiada potrzebom dzieci z autyzmem. Zabawy na takich obiektach pozwalają znacznie szybciej rozwijać motorykę dużą oraz samodzielność naszych dzieci.

Wiemy, jak ważna w życiu każdego dziecka jest zabawa, dlatego zawsze znajdujemy czas na organizację imprez okolicznościowych, które doskonale integrują dzieci i pozwalają im pobawić się w większym gronie. Organizujemy bale karnawałowe i andrzejkowe oraz Dzień Dziecka tak, aby obfitowały w wiele atrakcji i zabaw. Każdego roku w porze świątecznej nasze przedszkole odwiedza Święty Mikołaj, a jego wizyta za każdym razem jest wielkim wydarzeniem. Każde z naszych dzieci jest dla nas wyjątkowe
i szczególnie ważne, dlatego wspólnie z rodzicami organizujemy urodziny każdego z nich. Są to bardzo lubiane przez dzieci imprezy, ponieważ mają wówczas pełną swobodę w zabawie i jedzeniu wyśmienitych przekąsek.
W przedszkolu obowiązuje dieta bezcukrowa, bezkazeinowa oraz bezglutenowa, jednak mimo tego, jesteśmy w stanie zorganizować dzieciom bardzo dużo smacznych dań i przekąsek, które w najlepszy sposób odpowiadają ich potrzebom.

Jesteśmy szczególnie otwarci na integrację z innymi placówkami, dlatego regularnie zapraszamy grupy z publicznych przedszkoli do wspólnej zabawy podczas zajęć integracyjnych. Sami również organizujemy wyjścia do innych przedszkoli, spotykamy się razem w parku, organizujemy pikniki oraz rozmaite zabawy integracyjne z chustą animacyjną. Daje to możliwość naszym dzieciom na poszerzanie umiejętności społecznych i okazję do spędzania czasu oraz zabawy z dziećmi spoza przedszkola i naśladowania ich. Prężnie współpracujemy również z rodzicami i umożliwiamy im aktywny udział w życiu naszego przedszkola. Przy każdej możliwej okazji organizujemy warsztaty rodzinne, dzięki którym rodzice mają okazję zaobserwować jak wygląda praca w przedszkolu, jak w placówce funkcjonują ich dzieci oraz wraz z nimi uczestniczyć w ciekawych zadaniach oraz zabawach zorganizowanych przez nauczycieli. Rodzice naszych podopiecznych mają również możliwość w każdym dowolnym momencie uzyskać od nas wsparcie merytoryczne, dydaktyczne oraz terapeutyczne. Otrzymują od nas zalecenia, które mogą realizować ze swoim dzieckiem w domu, tak aby ujednolicić pracę placówki z tą odbywającą się w warunkach domowych. Organizujemy konsultacje dla rodziców, na których wymieniamy się informacjami na temat funkcjonowania dziecka, jego zachowań
i osiągnięć.

DANE KONTAKTOWE:

Organ prowadzący:
Fundacja Pomocy Dzieciom „SI – gma”, ul. Pułaskiego 7B, 68-200 Żary
Tel: +48 606 301 185
E-mail: fundacjasigma@gmail.com
www.fundacjasigma.pl

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” w Żaganiu
ul. Szprotawska 53, 68-100 Żagań
Tel: +48 882 198 828
E-mail: draganczuk@poczta.onet.pl

Zapraszamy do zapoznania się z pracą naszego przedszkola na profilu na facebooku: https://pl-pl.facebook.com/DalejRazemZagan/

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.